wtorek, 2 czerwca 2015

Nieroztropny płetwal

Płetwal błękitny to największe znane żyjące na Ziemi zwierze. Ten gatunek walenia z rodziny fałdowców osiąga około 33 m długości i waży do 190 ton. Przez miliony lat płetwale nie miały prawie żadnych wrogów, przez co nie wykształciły odruchu ucieczki. Do naturalnych wrogów można zaliczyć orki i ludzi. Jednak te pierwsze nie polują na nie zbyt często.  Niestety to ludzie przyczynili się do znacznego spadku populacji waleni podczas masowych polować w XX w. Brak umiejętności odwrotu doprowadza do częstych kolizji z wielkimi kontenerowcami. Często takie wypadki kończą się śmiercią olbrzymich ssaków. Głównymi sposobami ochrony płetwali jest wprowadzenie ograniczeń prędkości dla statków, których trasy żeglugi pokrywają się z miejscami siedliskowymi, bądź wytyczanie nowych szlaków omijających te miejsca. Aby podnieść skuteczność powyższych działań naukowcy udali się do Long Beach w Kalifornii aby dokładnie poznać zachowanie waleni gdy na ich drodze stanie wielki statek towarowy. Long Beach to jeden z najbardziej ruchliwych portów morskich na świecie, jednocześnie w pobliży znajduje się duże siedlisko płetwala błękitnego. Wykorzystanie do badań GPSów umożliwiło porównanie ruchu 20 statków z ruchem 9 płetwali. Dystans dzielący statki od waleni wynosił od 60 metrów do 3 kilometrów. Reakcja płetwali na zbliżający się statek zawsze była podobna, zamiast zanurzać się pionowo, powoli opadały w pozycji horyzontalnej. Takie zachowanie jest najczęstszą przyczyną kolizji ze statkami. Aby uniknąć zderzenia walenie musiałby zanurzyć się na głębokość 30 metrów. Niestety badania pokazały, że płetwale zanurzają się jedynie na około pół metra na sekundę i nie próbują jednocześnie uciec z drogi zbliżającym się statkom. W większości analizowanych przypadków walenie cudem uniknęły kolizji. Naukowcy postanowili rozszerzyć swój projekt i przeprowadzić wielotygodniowe obserwacje zarówno płetwali jak i innych gatunków. Takie działania umożliwią stworzenie nowoczesnych zaleceń dotyczących bezpiecznej żeglugi.

Źródło: wyborcza.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz