poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Spotkanie w Irlandii

Po zakończeniu konsultacji w każdym z 8 europejskich krajów uczestniczących w programie Sea for Society przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowej działalności.

W National University of Ireland, Galway (NUIG) zebrał się zespół analityków złożony z  dr Mike Hogana, dr Christine Domegan, Michelle Devaney z NUIG, Marzii Mazzonetto z ECSITE (European Network of Science Centres and Museums) Joanny Piwowarczyk z IOPAN i dr Johna Joyce z AquaTT. W trakcie wyczerpującego maratonu przeanalizowano ponad 700 barier dla zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów utworzonych w trakcie trwania konsultacji. Bariery wygenerowane przez interesariuszy dla każdej z sześciu kategorii:
  1. Turystyka i rekreacja
  2. Miejsce do życia
  3. Transport
  4. Źródła energii
  5. Źródła pożywienia
  6.   Elementy zdrowotne dla człowieka
Zostały przeanalizowane a następnie podzielono na grupy umieszczone na czterdziestu tablicach umożliwiających łatwe wizualne dokonywanie porównań. Obecnie dokonywana jest szczegółowa analiza prowadząca do zidentyfikowania najważniejszych barier, które pozwolą nam spojrzeć na konkretne problemy w szerokiej skali europejskiej.