czwartek, 12 grudnia 2013

Sea for Society – spotkania młodych

W ramach programu Morze dla Społeczeństwa nasz zespół spotyka się nie tylko z interesariuszami reprezentującymi różne organizacje czy instytucje, ale także z uczniami i studentami z regionu Województwa Pomorskiego.

Spotkania z młodszą grupą uczestników programu odbyły się czterokrotnie – dwa razy w czerwcu i dwa razy w październiku. Były to konsultacje jednodniowe w trakcie, których w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk gościliśmy 25 uczestników. Podejście młodych ludzi do tematu życia nad morzem jest niezwykle ciekawe i dające wiele do myślenia. Na każdym spotkaniu uczestnikom zaprezentowane zostały następujące kategorie zagadnień do omówienia:
  1. Turystyka i rekreacja
  2. Miejsce do życia
  3. Transport
  4. Źródła energii
  5. Źródła pożywienia
  6. Elementy zdrowotne dla człowieka.
Następnie nasi goście zostali poproszenie o określenie tego, co daje im morze i fakt mieszkanie w nadmorskich miastach. Jak można się było spodziewać w krótkim czasie zostaliśmy zasypani dużą ilością pomysłów, czasami wręcz zaskakujących. Dla młodych ludzi morze to przede wszystkim plaża, która jest idealnym miejscem do spotkań towarzyskich, ale także strefą gdzie mogą uprawiać sport. Spacerując brzegiem morza nawet nie zdajemy sobie sprawy jak cenne są piaszczyste plaże nad Bałtyckim Morzem i jak unikatowy w skali światowej jest taki typ wybrzeża. W trakcie konsultacji poruszone zostało także zagadnienie wysokich cen mieszkań – niestety za przywilej życia nad morzem trzeba słono płacić. Uczestnicy zostali poproszeni o stworzenie rozwiązań, dzięki którym wzrósłby komfort życia mieszkańców nadmorskich miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że nasi goście z chęcią uczestniczyliby w licznych imprezach promujących zdrowe odżywianie się, np. „Festiwal gotowania ryb na plaży”, postawiliby także na rozbudowę systemu komunikacji publicznej oraz wzbogacenie infrastruktury np. darmowe wypożyczalnie rowerów. Budującym dla całego zespołu Morze dla Społeczeństwa jest świadomość jak ważne jest „ekologiczne” podejście wykorzystania naturalnych zasobów naszej planety.

Wyniki uzyskane w trakcie czterech spotkań zostaną dokładnie przeanalizowane i porównane ze sobą a następnie z efektami uzyskanymi w innych krajach europejskich, będącymi członkami projektu Sea for Society. Z niecierpliwością czekamy na rezultaty!
piątek, 22 listopada 2013

Sea for Society 16 – 17 listopada 2013

W projekcie „Morze dla Społeczeństwa” to już ostatnie spotkanie z interesariuszami reprezentującymi różne instytucje prywatne, państwowe oraz organizacje pozarządowe. Mamy jednak nadzieję, że w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, będziemy mieli okazję prowadzić wspólne dyskusje z ekspertami, które dostarczają cennej wiedzy, nie możliwej do znalezienia w żadnych innych dostępnych źródłach.


Tematem listopadowego forum było „Morze jako źródła pożywienia”. Zespół projektu Morze dla  Społeczeństwa przywykł już do tego, że nasi goście są bardzo aktywni w trakcie trwania debat, ale jak zawsze burza mózgów towarzysząca spotkaniu przerosła nasze oczekiwania. Przewidywany program został bez problemu zrealizowany w przeciągu dwóch dni warsztatowych. Tym razem, według naszych gości, najistotniejszymi barierami okazał się brak elastyczności zarządzania zarówno zasobami, kontrolą, obszarami nadmorskimi, jak i nakładem połowowym. Równie ważnym aspektem dla naszych uczestników okazał się brak szybkich decyzji, które mogłyby w porę zapobiec problemom. Niestety rozwlekłość procedur administracyjnych ma często negatywny wpływ na wiele aspektów dotyczących strefy przybrzeżnej i jej ochrony. W trakcie konsultacji liczne bariery podzielono na grupy. Jedną z nich zatytułowano „Niewystarczające działania w zakresie edukacji i promocji ryb bałtyckich”. Kolejnym zadaniem zaproszonych gości było znalezienie możliwych rozwiązań dla istniejących problemów, niektóre z proponowanych rozwiązań mogłyby bez wahania nosić miano innowacyjnych. Receptą dla wyżej wymienionego problemu według naszych ekspertów mogłaby być kampania na rzecz bałtyckiej dzikiej ryby lub edukacja morska na każdym poziomie (przedszkola, szkoła, uczelnie).

Niestety było to ostatnie forum kończące cykl spotkań z przedstawicielami różnych organizacji prywatnych i państwowych. Już nie możemy się rozpoczęcia etapu, w którym przeanalizowane zostaną wyniki uzyskane w trakcie konsultacji a co za tym idzie wielu interesujących rezultatów!


wtorek, 29 października 2013

Konsultacje społeczne Sea for Society 19 – 20 października 2013

Tematem październikowego spotkania była „Turystyka i rekreacja”. Zagadnienie spędzania wolnego czasu jest bliskie wszystkim ludziom, bez względu na wykonywany zawód czy hobby. Z tego powodu w ciągu dwóch dni warsztatowych uczestnicy konsultacji zastanawiali się nad barierami uniemożliwiającymi rozwój rozmaitych form rekreacji. Niezwykle istotne okazały się zagadnienia braku infrastruktury w obszarze pasa nadmorskiego dedykowanej zarówno turystom jak i mieszkańcom. Równie ważna była problematyka związana z obsługą turystyczną, co najprościej można wyrazić stwierdzeniem „opłaty za wszystko”.

W naszej strefie klimatycznej istotną rolę odgrywa krótki sezon turystyczny, problemem pogłębiającym temat jest ograniczoną oferta poza sezonem letnim. Forum Ekspertów zastanawiało się również nad pokonaniem istniejących barier i tak przykładami dobrych metod na zapobieganie niskiej etyki biznesu może być promocja uczciwych przedsiębiorców czy prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej. 

Po dwóch bardzo intensywnych dniach nasza przygoda z „Turystyką i rekreacją” dobiegła końca. Kolejny raz wyszliśmy z konsultacji bogatsi o nowe doświadczenia. Powoli zaczynamy przygotowywać się do listopadowego spotkania poruszającego tematykę morza jako źródła pożywienia.
środa, 11 września 2013

Konsultacje społeczne w ramach projektu Sea for Society

W dniach 7-8 września 2013 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk odbyły się kolejne konsultacje społeczne w ramach programu Sea for Society.

Tym razem zaprosiliśmy do wspólnej dyskusji 19 interesariuszy reprezentujących instytucje prywatne i państwowe, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z tematem niniejszych warsztatów - „Obszary nadmorskie miejscem do życia”. W trakcie dwóch dni uczestnicy spotkania polemizowali o istotnych barierach dla rozwoju nadmorskich miejscowości. Wśród najważniejszych wymieniono krótkowzroczność władz lokalnych oraz brak zaangażowania, który wynika z tego, że jako użytkownicy pasa nadmorskiego nie jesteśmy przekonani do skuteczności naszych działań.

Będąc organizatorami konsultacji musimy przyznać, iż wiele się nauczyliśmy, a wstępne analizy wyników wskazują na bardzo interesujące rezultaty. Prowadzone badania zostaną porównane z wynikami uzyskanymi w pozostałych 8 europejskich krajach uczestniczących w programie.

wtorek, 27 sierpnia 2013

Projekt Morze dla Społeczeństwa (ang. Sea For Society): Spotkania i debaty Europejczyków, młodych ludzi oraz interesariuszy w celu wypracowania koncepcji ,,Niebieskiego społeczeństwa”Jak możemy rozwinąć bardziej zintegrowane i zrównoważone podejście do europejskich systemów morskich? Projekt Morze dla Społeczeństwa finansowany przez Unię Europejską ma za zadanie uzyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań związanych z ekonomią, kwestiami społecznymi, kulturowymi oraz technologicznymi w kontekście środowiska morskiego. 

Morze dla Społeczeństwa jest projektem w ramach unijnego programu Mobilization and Mutual Learning Action Plan (MMLAP). Projekt skupia 28 partnerów oraz partnerów stowarzyszonych z 12 krajów zaangażowanych w dialog oraz wspólne działania dla rozpoznania i przeanalizowania kluczowych kwestii i problemów oraz zaproponowania rozwiązań dla Europejczyków w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania systemami morskimi i związanymi z nimi usługami. 


Obywatele Europy wypowiadają się
Pomiędzy majem i październikiem 2013 roku, w dziewięciu europejskich państwach - Francji, Grecji, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz Szwecji – reprezentujących specyficzne regiony morskie – Bałtyk i Morze Północne, Kanał La Manche, Morze Śródziemne oraz Atlantyk – organizowane są narodowe spotkania konsultacyjne obywateli/młodzieży oraz interesariuszy dotyczące produktów oraz usług związanych na co dzień z morzami i oceanami.  
Wyniki poprzednich badań (OCEANICS, projekt finansowany w ramach 5 Programu Ramowego oraz The Ocean Project) wykazały, że obywatele Europy nie są w pełni świadomi tego co ich łączy z ekosystemem morskim, z jakich usług korzystają oraz jak ich zachowania mogą potencjalnie, negatywnie wpływać na te ekosystemy.  
W efekcie, zadecydowano aby przedstawiciele kluczowych interesariuszy, obywatele i młodzież wspólnie przedyskutowali jak zmienić ich postrzeganie oraz stosunek do morza w ramach sześciu następujących obszarów tematycznych łączących ich codzienne życie z środowiskiem morskim: Źródła pożywienia,
Elementów zdrowotnych dla człowieka, Wypoczynku i turystyki, Miejsca do życia, Źródła energii oraz
Transportu.
To nowe, uczestniczące podejście pozwala na stworzenie sieci uczestników o różnorodnych, a nawet czasami zupełnie rozbieżnych opiniach, a także interesach. Ale co istotne, obywatele, konsumenci, decydenci, prywatni czy publiczni interesariusze, badacze, organizacje pozarządowe…, wspólnie posiadają wiedzę oraz idee rozwiązań dla wypracowania planów dalszego zintegrowanego i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.


Wspólna metodologia konsultacyjna w Europie przykrojona dla wszystkich uczestników konsultacji
Metodologia europejskich debat zaproponowana przez irlandzkich badaczy z National University of Ireland w Galway, nazywa się Inteligencją Kolektywną, lub też Interaktywnym Zarządzaniem, a wypracowana została w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez amerykańskiego inżyniera Johna Warfielda.
Inteligencja Kolektywna jest procesem ,,strukturyzowania idei” oraz ,,strukturyzowania wartości”. Oparta jest na założeniu, że w celu rozwiązania złożonych problemów, takich jak np. wpływ na ludzkie zachowania, a w szczególności ludzkie wybory dotyczące wykorzystania zasobów morskich, potrzebna jest grupa osób obarczonych wiedzą, którzy wspólnie będą pracować nad tymi problemami, rozwijać daleko idący poziom zrozumienia rozważanych kwestii, w procesie wspólnego edukowania się, krytycznego myślenia i analizowania i w efekcie rozwijać podstawy dla efektywnych działań w duchu współpracy, konsensusu i zaangażowania.   

Kolektywne, oddolne podejście dla wspomagania europejskiej polityki morskiej oraz wsparcia dla publicznego i prywatnego zaangażowania
Rezultaty tej fazy otwartego dialogu zostaną porównane i przeanalizowane na poziomie ponad narodowym w celu zidentyfikowania oraz wyselekcjonowania wyzwań pojawiających się w różnych regionach geograficznych oraz obszarach kulturowych Europy.
W 2014 roku, uruchomiona zostanie ogólnoeuropejska kampania mobilizacyjna w celu poszerzenia transferu wiedzy oraz wypracowania najlepszych praktyk dla dużo szerszej grupy odbiorców. Kampania będzie działaniem na rzecz wspomagania obywateli i interesariuszy w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących mórz i oceanów tak aby sprostać wyzwaniom związanym z globalnym kryzysem oraz w celu budowy nowego, Niebieskiego Społeczeństwa.  
W 2015 roku, w trakcie europejskiej konferencji zaprezentowane zostaną wyniki oraz perspektywy wynikające z rezultatów osiągniętych w ramach projektu.
Celem unijnego planu Mobilization and Mutual Learning Action jest wspomaganie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji w lepszej identyfikacji przyszłych tematów badawczych, nowych metod zarządzania środowiskiem morskim oraz sprzyjaniu inwestycji w budowę Niebieskiego Społeczeństwa, na poziomach, regionalnym, krajowym oraz europejskim.  

Niebieskie Społeczeństwo: ocean możliwości dla zapewnienia lepszej przyszłości dla każdego z nas
Ażeby wspomóc dążenia do osiągnięcia sukcesu strategii Europa 2020 dla ,,mądrego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”, w ramach projektu Morze dla Społeczeństwa rozwijana jest koncepcja Niebieskiego Społeczeństwa, która pozwala na zbadanie jak ludzie mogą współegzystować z morzami i oceanami, jak mogą korzystać z nich i ich zasobów bez negatywnego na nie wpływu.
Koncepcja Niebieskiego Społeczeństwa ma na celu rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii opartych na wielkich możliwościach oferowanych przez morza i oceany w celu zaspokojenia potrzeb obecnych oraz przyszłych pokoleń w duchu ,,pozytywnego wzrostu”, biorąc pod uwagę odbudowę oraz zrównoważone utrzymywanie systemów morskich. 
Aby się dowiedzieć więcej o projekcie Morze dla Społeczeństwa, zapraszamy na stronę internetową projektu (http://seaforsociety.eu) oraz związane z nią blogi prowadzone w dziewięciu językach europejskich, odpowiadających rejonom geograficznym w których prowadzone są konsultacje.


Kalendarz oraz tematyka europejskich konsultacji z Obywatelami/Młodzieżą oraz Interesariuszami w 2013 roku

Państwo
Obywatele/Młodzież
Interesariusze
Hiszpania
23 września
24 września
9 maja (Elementy zdrowotne dla człowieka)
10 maja (Miejsce do życia)
Francja
15 maja
26 czerwca
24 i 25 czerwca (Elementy zdrowotne dla człowieka)
16 i 17 września (Źródła energii)
Irlandia
18 maja
25 maja
19 i 20 września (Źródła pożywienia)
26 i 27 września (Miejsce do życia)
Portugalia
18 maja
25 maja
21 i 22 września (Transport)
4 i 5 października (Wypoczynek i turystyka)
Włochy
24 maja
25 maja
17 i 18 czerwca (Źródła energii)
27 i 28 czerwca (Źródła pożywienia)
Szwecja
24 i 26 maja
14 i 15 czerwca
Wrzesień (Źródła energii)
Wrzesień (Elementy zdrowotne dla człowieka)
Grecja
2 lipca
4 lipca
17 i 18 września (Wypoczynek i turystyka)
3 i 4 października (Transport)
Polska
9 i 15 czerwca
13 i 27 października
19/20 października (Wypoczynek i turystyka)
7/8 września (Miejsce do życia)
16/17 listopada (Źródło pożywienia)
Norwegia
Brak decyzji

Brak decyzji (Źródła pożywienia)
Brak decyzji (Transport) 

Kontakt Prasowy
Koordynator Projektu
Cristina Costa / Sofia Cordeiro
Nausicaá
EurOcean
Cultural Services and International Cooperation
Phone: +351 21 392 44 95
Phone: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 99 94