piątek, 22 listopada 2013

Sea for Society 16 – 17 listopada 2013

W projekcie „Morze dla Społeczeństwa” to już ostatnie spotkanie z interesariuszami reprezentującymi różne instytucje prywatne, państwowe oraz organizacje pozarządowe. Mamy jednak nadzieję, że w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, będziemy mieli okazję prowadzić wspólne dyskusje z ekspertami, które dostarczają cennej wiedzy, nie możliwej do znalezienia w żadnych innych dostępnych źródłach.


Tematem listopadowego forum było „Morze jako źródła pożywienia”. Zespół projektu Morze dla  Społeczeństwa przywykł już do tego, że nasi goście są bardzo aktywni w trakcie trwania debat, ale jak zawsze burza mózgów towarzysząca spotkaniu przerosła nasze oczekiwania. Przewidywany program został bez problemu zrealizowany w przeciągu dwóch dni warsztatowych. Tym razem, według naszych gości, najistotniejszymi barierami okazał się brak elastyczności zarządzania zarówno zasobami, kontrolą, obszarami nadmorskimi, jak i nakładem połowowym. Równie ważnym aspektem dla naszych uczestników okazał się brak szybkich decyzji, które mogłyby w porę zapobiec problemom. Niestety rozwlekłość procedur administracyjnych ma często negatywny wpływ na wiele aspektów dotyczących strefy przybrzeżnej i jej ochrony. W trakcie konsultacji liczne bariery podzielono na grupy. Jedną z nich zatytułowano „Niewystarczające działania w zakresie edukacji i promocji ryb bałtyckich”. Kolejnym zadaniem zaproszonych gości było znalezienie możliwych rozwiązań dla istniejących problemów, niektóre z proponowanych rozwiązań mogłyby bez wahania nosić miano innowacyjnych. Receptą dla wyżej wymienionego problemu według naszych ekspertów mogłaby być kampania na rzecz bałtyckiej dzikiej ryby lub edukacja morska na każdym poziomie (przedszkola, szkoła, uczelnie).

Niestety było to ostatnie forum kończące cykl spotkań z przedstawicielami różnych organizacji prywatnych i państwowych. Już nie możemy się rozpoczęcia etapu, w którym przeanalizowane zostaną wyniki uzyskane w trakcie konsultacji a co za tym idzie wielu interesujących rezultatów!