środa, 11 września 2013

Konsultacje społeczne w ramach projektu Sea for Society

W dniach 7-8 września 2013 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk odbyły się kolejne konsultacje społeczne w ramach programu Sea for Society.

Tym razem zaprosiliśmy do wspólnej dyskusji 19 interesariuszy reprezentujących instytucje prywatne i państwowe, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z tematem niniejszych warsztatów - „Obszary nadmorskie miejscem do życia”. W trakcie dwóch dni uczestnicy spotkania polemizowali o istotnych barierach dla rozwoju nadmorskich miejscowości. Wśród najważniejszych wymieniono krótkowzroczność władz lokalnych oraz brak zaangażowania, który wynika z tego, że jako użytkownicy pasa nadmorskiego nie jesteśmy przekonani do skuteczności naszych działań.

Będąc organizatorami konsultacji musimy przyznać, iż wiele się nauczyliśmy, a wstępne analizy wyników wskazują na bardzo interesujące rezultaty. Prowadzone badania zostaną porównane z wynikami uzyskanymi w pozostałych 8 europejskich krajach uczestniczących w programie.