wtorek, 29 października 2013

Konsultacje społeczne Sea for Society 19 – 20 października 2013

Tematem październikowego spotkania była „Turystyka i rekreacja”. Zagadnienie spędzania wolnego czasu jest bliskie wszystkim ludziom, bez względu na wykonywany zawód czy hobby. Z tego powodu w ciągu dwóch dni warsztatowych uczestnicy konsultacji zastanawiali się nad barierami uniemożliwiającymi rozwój rozmaitych form rekreacji. Niezwykle istotne okazały się zagadnienia braku infrastruktury w obszarze pasa nadmorskiego dedykowanej zarówno turystom jak i mieszkańcom. Równie ważna była problematyka związana z obsługą turystyczną, co najprościej można wyrazić stwierdzeniem „opłaty za wszystko”.

W naszej strefie klimatycznej istotną rolę odgrywa krótki sezon turystyczny, problemem pogłębiającym temat jest ograniczoną oferta poza sezonem letnim. Forum Ekspertów zastanawiało się również nad pokonaniem istniejących barier i tak przykładami dobrych metod na zapobieganie niskiej etyki biznesu może być promocja uczciwych przedsiębiorców czy prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej. 

Po dwóch bardzo intensywnych dniach nasza przygoda z „Turystyką i rekreacją” dobiegła końca. Kolejny raz wyszliśmy z konsultacji bogatsi o nowe doświadczenia. Powoli zaczynamy przygotowywać się do listopadowego spotkania poruszającego tematykę morza jako źródła pożywienia.