Partnerzy w Polsce

W projekcie bierze udział jeden partner z Polski.


Lokalny Lider Polskich Konsultacji:


IOPAN - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
http://www.iopan.gda.pl/index-pl.htmlOpis:


Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.
Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.
W strukturze Instytutu znajduje się 5 Zakładów Naukowych: Chemii i Biochemii Morza, Dynamiki Morza, Fizyki Morza, Ekologii Morza oraz Genetyki i Biotechnologii Morskiej. W skład powyższych zakładów wchodzi 20 spejalistycznych pracowni badawczych. Instytut bierze udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, jak np. ACSYS, BALTEX, IAPP, COSA, SaeWiFS, CoML. Instytut Oceanologii Polskiej Akademi Nauk należy do trzech europejskich sieci doskonałości: Marine Biodiversity (MARBEF), Marine Genomics (MARINEGENOMICS) and Ocean research (EUROCEANS). Od roku 2002 IO PAN posiada status europejskiego centrum doskonałości: Centre of Excellence in Shelf Sea Studies. Instytut koordynuje granty europejskie – “Ecosystem Approach to marine spatial planning – Polish Marine Areas and NATURA 2000 Network” oraz “Response of marine and terrestrial ecosystems to climate changes in Arctic – links between physical environment, biodiversity of zooplankton and seabird populations”. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest armatorem statku badawczego R/V Oceania oraz od ponad 25 lat wydaje w języku angielskim czasopismo naukowe ‘Oceanologia’. IO PAN prowadzi studia doktoranckie, w ramach których obecnie posiadamy 30 słuchaczy.

Rola w Projekcie: Koordynator projektu w Polsce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz