Projekt

Projekt "Sea For Society - Morze dla Społeczeństwa" (SFS) jest realizowany w ramach w ramach 7. Programu Ramowego (7PR) Komisji Europejskiej, w tematyce "Nauka dla Społeczeństwa". Projekt rozpoczął sie 1 czerwca 2012 roku i trwać będzie 42 miesiące. Podstawowe informacje o Projekcie: 

Tytuł Projektu: Sea for Society - Morze dla Społeczeństwa
Akronim Projektu: SFS
Finansowanie: 7PR, Nauka dla Społeczeństwa – 2011-1, Mobilisation and Mutual Learning (MML)
Wkład finansowy UE: 4 260 000 Euro
Rozpoczęcie Projektu: 1 czerwca 2012 r.
Zakończenie Projektu: 30 listopada 2015 r.
Liczba Partnerów: 20
Liczba Stowarzyszonych Partnerów: 8
Liczba krajów uczestniczących: 12
Koordynator Projektu: Nausicaá, Francja


Podążajmy w kierunku "Niebieskiego Społeczeństwa", w kierunku nowej społeczności

Morze dla Społeczeństwa (Sea for Society; SFS) angażuje interesariuszy -- naukowców, przedsiębiorców, organizacje pro-środowiskowe, lokalne władze, obywateli, w tym młodzież -- do wymiany wiedzy, procesu konsultacji oraz wspólnych działań w celu rozwarzenia kluczowych kwestii, określenia wspólnych problemów i zaproponowania ambitnych rozwiązań w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania usługami związanymi z morskimi ekosystemami przez obywateli Europy.

Projekt dostarczy informacji zwrotnych w procesie konsultacji dla organizacji zarządzających badaniami i rozwojem oraz zasobami morskimi, doprowadzając do powstania Niebieskiego Społeczeństwa, także poprzez lepsze zarządzanie badaniami oceanów i mórz w skali regionalnej, narodowej i europejskiej. 

Projekt podzielono na trzy główne fazy:
 • Proces konsultacyjny
 • Działania mobilizacyjne
 • Koncepcja Niebieskiego SpołeczeństwaFazy konsultacyjna i mobilizacyjna projektu SFS są kluczowe dla podkreślenia potrzeby wypracowania rekomendacji dla lepszego jutra nas wszystkich.


1. PROCES KONSULTACYJNY
Faza Konsultacyjna oparta jest na regule dialogu uczestniczącego. Celem jest zaangażowanie interesariuszy, obywateli, w tym młodzieży, w procesie rozważenia sześciu podstawowych kwestii projektu tak aby zapewnić podejście uczestniczące do działań projektowych. Konsultacje prowadzone będą dwutorowo:
 • Konsultacje z Interesariuszami
 • Konsultacje z Obywatelami/Młodzieżą
W celu przeprowadzenia Procesu Konsultacji, w ramach Projektu wyznaczono dziewięć europejskich obszarów geograficznych (Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Szwecja), co zapewnia zróżnicowanie geograficzne i kulturowe a zarazem pozwala na zaangażowanie dużej liczby uczestników.

Kluczowe Kwestie:
Źródło Pożywienia | Wypoczynek i Turystyka | Aspekty Zdrowotne | Miejsce do Życia | Transport | Zasoby Energii

Wyniki uzyskane w trakcie Konsultacji zostana przeanalizowane i porównane z ich odpowiednikami w innych krajach, co pozwoli na wyodrębnienie cech wspólnych oraz różnic w różnych regionach kulturowych Europy, wzbogacając koncepcję Niebieskiego Społeczeństwa.

Następnie wyniki zostaną przekazane uczestnikom w celu ich ponownej analizy, co w etapie końcowym doprowadzi do działań na poziomie regionalnym/narodowym (Działania Mobilizacyjne), wykazując korzyści z udziału w procesie uczestnictwa.

W celu uzyskania większej ilości informacji nt. procesu konsultacyjnego w Polsce, kliknij tutaj.


2. DZIAŁANIA MOBILIZACYJNE
Nowy poziom wiedzy, jaki pojawi się w efekcie Procesu Konsultacyjnego, zostanie następnie wykorzystany w fazach mobilizacji i wzmacniania, których zadaniem jest poszerzenie transferu wiedzy do znacznie większej liczby odbiorców, z naciskiem na jednostki mające wpływ oraz obywateli, w celu podjęcia działań w kontekście zidentyfikowanych wyzwań.

Częścią fazy mobilizacyjnej będzie szkolenie w ramach programu ,,Akademia Morska", dla zbudowania bazy w organizacjach dyssyminujących wyniki badań naukowych oraz wśród osób (CSO, muzea naukowe/akwaria, dziennikarze, komórki do spraw komunikacji społecznej w instytutach naukowych związanych z badaniami mórz etc.).


3. KONCEPCJA "NIEBIESKIEGO SPOŁECZEŃSTWA"
W celu wspomagania strategii Europa 2020 dla “Mądrego, zrównowarzonego i uczestniczącego wzrostu” w projekcie SFS zamierzamy rozwinąć koncepcję Niebieskiego Społeczeństwa. Koncepcja zostanie zaprezentowana interesariuszom, CSO i obywatelom w Procesie Konsultacji, a ich wkład wzbogaci i pozwoli zdefiniować koncepcję oraz wskaże, w jakich obszarach potrzebne są badania w zakresie polityki informacyjnej dla wdrażania rozwiązań Niebieskiego Społeczeństwa. 

Niebieskie Społeczeństwo to koncepcja zainspirowania Zieloną Ekonomią, rozwinięta na globalnym poziomie ONZ. Opiera się na zasadzie dwóch imperatywów, które powinny integrować społeczeństwa 1) satysfakcjonowania potrzeb obywateli naszej planety dzisiaj oraz 2) zachowaniu środków dla przyszłych pokoleń, w przypadku tego projektu, zasobów i usług związanych z oceanami.

W koncepcji Niebieskiego Społeczeństwa człowiek zajmuje miejsce centralne. Zachęca to społeceństwa do działań i udziału w wdrażaniu rozwiązań. Ostatecznie prowadzi do konieczności zmierzenia się Społeczeństwa z koncepcją Niebieskiego Społeczeństwa, którą mogą zaakceptować, która zapewni przyszłość dla następnych pokoleń. 

W celu wpływania na politykę związaną z obszarami morskimi koncepcja Niebieskiego Społeczeństwa będzie propagowana w różnych miejscach i sytuacjach.


1 komentarz:

 1. Trudnosci w radzeniu sobie z wydatkami i projektami?
  Uzyskaj pożyczki od 2000 euro do 900.000 euro.
  Inwestujemy również w duże projekty. Prześlij swoje projekty i uzyskaj finansowanie.
  Jestesmy gotowi pomoc ci w tych trudnych czasach.
  Skontaktuj sie z nami prywatnie, aby uzyskac wiecej informacji.
  E-mail: area.of.finance13@gmail.com
  Whatsapp: +33756841623

  OdpowiedzUsuń