Polskie Forum Konsultacyjne


Koordynatorem obszaru Polskiego Forum Konsultacyjnego jest IO PAN.

Polska zorganizuje cztery sesje konsultacyjne, dwie dla interesariuszy i dwie dla społeczności lokalnej i młodzieży. Konsultacje dla interesariuszy skupią się na zagadnieniach Rekreacja i turystyka oraz Miejsce, w którym żyjemy. Konsultacje odbędą się:


Typ konsultacji i zagadnienie
Termin
Społeczność i młodzież
9 czerwca, 2013
13 października, 2013
15 czerwca, 2013
27 października, 2013
Interesariusze – Rekreacja i turystyka
19-20 października, 2013
Interesariusze – Miejsce, w którym żyjemy
7-8 września, 2013


Udział w forach konsultacyjnych jest możliwy po uzyskaniu zaproszenia. Wybrani uczestnicy otrzymają imienne zaproszenie od Instytutu Oceanologii, Polskiej Akademii Nauk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz